Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nr 1/2017